Doelstellingen

Primary tabs


        

De Bantry Bay admiraalssloep is een uitmundende boot voor groepsactiviteiten en sociale inclusie. "Zinneke" werd in 2014 gebouwd door de vzw Maritiem Atelier, welke tot doel heeft kansarme jongeren toegang te verlenen tot het zeilen. De tweede Brusselse sloep "Uilenspiegel" kwam Zinneke vervoegen in 2016. Beide boten dragen sindsdien bij tot het Brussels recreatief aanbod en hebben verschillende functies :
 
- Schoolboot voor Sea Scouts en Marinekadetten
- Trainingsboot voor roeiclubs
- Een boot die kandidaat roeiers, ongeacht hun leeftijd, de mogelijkheid schenkt de roeisport in team te beoefenen.
- Een embleem voor Brussel, dat zal kunnen deelnemen aan sportieve, culturele of toeristische evenementen.
- Een boot waarmee een Brussels team kan deelnemen aan de International Atlantic Challenge.
- Een boot die kansarme jongeren toegang verstrekt tot het zeilen en het roeien.
- Een boot die kan worden gebruikt voor teambuilding activiteiten.
 

Daar het om een breed programma van potentiële activiteiten gaat heeft het Maritiem Atelier besloten de boot toe te vertrouwen aan een speciaal hiervoor opgerichte vereniging, de vzw Zinneke.Brussels, die dezelfde waarden van solidariteit, in gemeenschap brengen, pluralisme en multiculturalisme  in haar banier heeft.