Press Blog

Primary tabs


Een derde Brusselse Bantrysloep

2022-03-28 06:54:16

Na "Zinneke" in 2014 en "Uilenspiegel" in 2016, werd op zaterdag 26 maart de derde Bantry sloep "Resilience" op de Brusselse jachthaven BRYC te water gelaten.

De sloep werd in 2004 in de omgeving van Parijs gebouwd onder de naam "Val Maubuée", en recent aan Maritiem Atelier geschonken. De zware herstelling ervan vergde zo'n 850 werkuren die de laatste vijf maanden door vrijwilligers werden gepresteerd op de site van de Solidaire Watersport Gemeenschap te Brussel.

Thans is de boot ter beschikking gesteld van de roeivereniging SNUB, die hem zal gebruiken voor roeiactiviteiten voor borstkankerpatiënten. De restauratie werd gefinancierd door privé donatoren, de Vlaamse Overheid, de COCOF en de Stad Brussel.

Het roeiprogramma voor borstkankerpatiënten "Pink Rowing" werd op punt gesteld door de SNUB, ism het Instituut Bordet en de ULB teneinde de patiënten te helpen zich moreel en fysiek terug op te bouwen.    klik hier om contact op te nemen

Hier kan u de video van de tewaterlating bekijken

Beeldmateriaal: Quentin Joschko

Een (nieuwe) Bantrysloep voor Antwerpen

2022-03-28 04:22:37
Daar de oorspronkelijk voor Antwerpen bestemde Bantrysloep terug naar Brussel kwam voor zware bestelling en aldaar onder de nieuwe naam "Resilience" zal worden gebruikt voor roei activiteiten voor borstkankerpatiënten, werd besloten de Bantrysloep "Uilenspiegel" voor Antwerpen te bestemmen. Ze werd daar op 23 maart op het Galgenweel te water gelaten en staat er ter beschikking van de studenten van de Hogere Zeevaartschool. De directie wenst eveneens activiteiten op te starten voor kansarme jongeren uit Antwerpen, gecoacht door studenten. Zinneke Brussels verheugt zich op deze nieuwe initiatieven in Antwerpen. Binnenkort een regatta tussen Gent (Carolus Quinto), Antwerpen (Uilenspiegel) en Brussel (Zinneke) ???? Wij staan er in ieder geval klaar voor !

"Resilience", een 3e Bantrysloep voor Brussel

2021-09-29 02:48:43

Brussel zal eerstdaags een 3e Bantrysloep in haar nautisch patrimonium hebben. Het beteft de Parijse sloep "Val Maubuée", welke te Brussel zal worden gerestaureerd en daarna zal worden ter beschikking gesteld worden van de roeiclub SNUB Aviron aan de Werkhuizenkaai. De boot zal daar specifiek worden gebruikt voor roei activiteiten voor dames die borstkanker hebben gehad. De boot zal dan ook herdoopt onder de naam 'Resilience'.

Dit type roei activiteiten is medisch gezien bijzonder nuttig en efficient voor de heropbouw van weefsels na een borstkanker. Sedert een tiental jaren bestaan in verschillende steden 'Pink Rowing' activiteiten, voornamelijk met zgn 'Dragon Boats'.

Het is echter de eerste keer dat een van de 82 replica's van de originele 'Bantry Sloep' van 1796 specifiek voor dit type activiteiten zal worden aangewend.

Bantrysloepen register

2021-09-01 06:22:44

Tijdens de maanden juli en augustus werden twee nieuwe sloepen te watergelaten. Nr 81 "Fermeté" te St Petersburg en Nr 82 "Eletta" te Palmi in Zuid-Italië. Het Internationaal register van Bantry sloepen werd upgedate en online geplaatst. U kan het hier raadplegen.

Heropstart van de roei activiteiten

2021-09-01 06:12:44
Door de Coronacrisis, en daarna omwille van het slechte weer in mei en juni, zagen we ons verplicht de roei activiteiten op het Kanaal tijdelijk op te schorten. Het is met een waar genoegen dat we deze opnieuw opstarten vanaf zaterdag 4 september. Tijdens de vakantie maanden nam een Brussels team deel aan het Europees zomerkamp in Toulon met de sloep Zinneke, terwijl de Brusselse en Gentse Seascouts de sloep Uilenspiegel gebruikten voor hun zomerkampen in Brouwershaven.

Uilenspiegel in Zeeland

2021-07-03 11:08:50

Na een tijdelijk verblijf in Antwerpen om er een lokaal Bantry team op te leiden is 'Uilenspiegel' naar het Grevenlingenmeer gebracht, waar de Seascouts van het 140e FOS 'Roodbaard' er het zomerkamp van hun juniors mee organiseert. Tijdens hun kamp zullen de Seascouts ook kunnen deelmaken van het team dat de Eenhoorn daar test.

Solidair Zomerkamp in Toulon

2021-07-03 10:29:32
De Corona-perturbaties hebben ons niet belet onze sociale actie verder te zetten ! In de traditie van de Solidaire Zomerkampen vertrekt de bantrysloep 'Zinneke' van 8 tem 24 juli naar Toulon met een bemanning van Brusselse jongeren. In Toulon zal ze de Franse Bantrysloep 'Eaudouce' van de Maison de la Jeunesse et de la Culture de St Julien Les Villas (Troyes) vervoegen voor twee weken culurele en sportieve uitwisseling. Van harte Bedankt aan Fabienne Daisomont, die het Brussels team leidt.

Het varen met Zinneke hervat op 8 mei

2021-04-26 08:30:59

De sanitaire crisis en de tweede lockdown maakte dat we onze roei-en zeil activiteiten met de Bantrysloepen voor volwassenen en de sociale activiteiten vorig jaar onherroepelijk moesten staken. De activiteiten voor jongeren in het raam van een jeugdbeweging konden reeds begin februari worden hervat, tot grote opluchting van de Brusselse Sea Scouts.

Op 8 mei is het zover en kunnen we ook de activiteiten voor alle doelgroepen terug opstarten !!!.

Raadpleeg de Facebook pagina Zinneke.Brussels om de geplande activiteiten te kennen en in te schrijven !

Coronasafe roeien op het kanaal

2021-03-18 03:55:45
2020 en 2021 zullen in de annalen blijven als de jaren waarin het Coronavirus de bevolking quasi van alle fysieke activiteit beperkte. De door de Regering toegelaten openluchtactiviteiten voor volwassenen per 1/3 maken het terug mogelijk de roeiactiviteiten op te starten. Ontsmettingsgel, verplicht dragen van maskers en de afstand tussen de roeiers maken er een 'Coronasafe' van. We verheugen er ons dus op de Row after works, het weekendroeien en activiteiten voor kansarme jongeren terug te kunnen beginnen !

Brusselse Seascouts trainen op Zinneke

2021-03-18 03:34:46
De Brusselse Juniors van het 140e FOS "Roodbaard" hebben besloten dit jaar hun zomerkamp te organiseren met de Bantrysloep Zinneke. Ondanks de barre kou op 7 februari begon het team haar roeitrainingen in volle respect met de gangbare Coronamaatregelen. De eerste zeiltraining is gepland op 21/3.

Pages