Press Blog

Primary tabs


Zinneke voor het eerst onder zeil

2015-04-19 09:57:58
Zinneke kende zijn eerste week onder zeil van 10 tem 17 april 2015 te Kortgene op het Veerse Meer. Onder een stralende zon ontdekte een team Brusselse Seascouts van het 75e het genot met een Bantry sloep te varen. Na een korte theoretische inleiding en een morgen aan de roeiriemen werden fok, grootzeil en bezaan gehesen en gleed de boot met elegantie over het water. Haar lengte, felle kleuren en haar emmergetuigde zeilen trokken snel de aandacht van de omliggende zeiljachten en paparazzi's op de kades. Na een paar eerste testwendingen vond de bemanning snel haar ritme en begreep ze dat de boot teamwerk, discipline en feilloze coordinatie vergt. Naast Laetitia de Viron, die vorig jaar deelnam aan de Atlantic Challenge in de Morbihan, konden verschillende kwartiermeesters (skippers) de boot in handen nemen en vond de bemanning snel haar geliefkoosde posten. 'S avonds vonden presentaties plaats over de geschiedenis van de boot, de International Atlantic Challenge, evenals spontane debriefings. Na een week zeilen was het enthousiasme unaniem en kunnen we ervan uitgaan dat verschillende deelnemers eveneens deel zullen uitmaken van het team dat Brussel zal vertegenwoordigen op de Atlantic Challenge 2016 te Roskilde in Denemarken.

Oprichting van de vzw Zinneke Brussels

2015-02-22 01:07:53

Op 21 februari 2015 werd de vzw Zinneke Brussels officieel opgericht. Statutair heeft de vereniging als hoofddoelen, over alle grenzen van levensbeschouwelijke overtuiging, cultuur en gender heen:

  • Het beheer en onderhoud van de Brusselse Bantry Bay sloep “Zinneke”, evenals elke andere boot die haar toelaat haar maatschappelijke actie te verwezenlijken;
  • De organisatie van sportieve, culturele en sociale activiteiten;
  • De ontplooiing van jongeren bevorderen via het aanleren van navigatie;
  • Een sociale werking te ontwikkelen rondom haar projecten;
  • Deelnemen aan nationale en internationale nautische activiteiten en wedstrijden;
  • de nodige vormingen organiseren.

Haar eerste roeping is jongeren toegang te verlenen tot het zeilen en het roeien, maar andere gebruikers kunnen eveneens op haar beroep doen : roeiers, senioren, organisaties die een teambuilding willen organiseren, socio-culturele happenings, enz...

Philippe Schwarzenberger, voorzitter van de vereniging, heeft als hoofdobjectief met een Brussels team deel te nemen aan de International Atlantic Challenge 2016 te Roskilde in Denemarken. Het zal niet evident zijn tegen dan een competitief team gevormd te krijgen en de verplaatsing naar Denemarken te financieren, maar waar een wil is, is ook een weg !

Met dit objectief voor ogen is begin april een eerste zeilstage voorzien op het Veerse Meer, zal Zinneke deelnemen aan de 'Semaine du Golfe' in Bretagne medio mei, aan Oostende Voor Anker, aan de 'Pardon de Marchienne'in september en zal een internationale roeiwedstrijd worden georganiseerd te Brussel op 3 oktober.

De vereniging heeft o.m. als eigenschap dat zowel de gebruikers, het steuncomité als ervaren zeilers in haar schoot vertegenwoordigd zijn. Zo hebben onder meer de 3 Brusselse Sea Scouts Eenheden en de Brusselse afdeling van het Koninklijk Korps van de Marinekadetten bij rechte hun plaats in de Algemene Vergadering indien ze dit wensen. Andere verenigingen die actief zijn op sportief gebied, jongerenwerking of socio-culturele verenigingen kunnen eveneens lid worden.

Het Maritiem Atelier, dat in 2014 de Bantry Bay sloep 'Zinneke' bouwde, heeft de boot officieel aan de nieuwe vereniging Zinneke Brussels toevertrouwd.

Pardon de Marchienne 2015

2015-01-31 03:04:28

Onze Brusselse Bantry sloep "Zinneke" zal dit jaar de eer hebben de "Fakkel van de Vriendschap" te voeren tijdens de jaarlijkse plechtigheid "Le Pardon de Marchienne" op 26 september 2015.

De vzw in vorming Zinneke.Brussels en de vzw Maritiem Atelier danken de organisatoren voor de eer die hierbij aan onze boot betuigd wordt.

Zinneke in de Morbihan

2015-01-24 01:05:47

ZINNEKE zal deelnemen aan de 8e editie van de  'Semaine du Golfe', een groots nautisch evenement, dat meer dan 500 klassieke schepen bijeenbrengt in de Bretoense 'Golfe du Morbihan'. Het event vindt plaats van 11 tot en met 17 mei 2015 en zal geografisch gespreid zijn over 17 gemeenten.

Naast een belangrijke flottille Bantry sloepen, klassieke jachten, houten zeilboten en traditionele vissersboten zijn er eveneens een 25-tal 'Tall Ships' aangekondigd.

Voor bijkomende info : www.semainedugolfe.com

WIJ ZOEKEN ENTHOESIASTE DEELNEMERS EN EEN ZWARE 4X4 OM DE BOOT TE TREKKEN. contact: nicolas@joschko.be

 

Een logo voor Zinneke

2015-01-24 10:26:27

Zinneke heeft haar eigen logo ! Het symboliseert de Bantry Bay sloep onder zeil in voordewindse koers, maar onderlijnt eveneens het roeikarakter. De rode tekst symboliseert de hoofdkleur van de romp.

Dit logo zal tevens het logo worden van de  vzw "Zinneke.Brussels".

Zinneke te water !

2015-01-24 12:00:03

Onder een stralende herfstzon werd op zaterdag 8 november 2014 de Brusselse Bantry Bay sloep "Zinneke" te water gelaten.

In bijzijn van vele getuigen doopte Mady Fobert, de bezieler van de BRYC-zeilschool, de boot uitbundig met Brussels Kriekenbier. Daarna plaatste Philippe Schwarzenberg een munstuk onder de grootzeilmast en haalde Nicolas Joschko de geschiedenis van de 'Bantry Longboat' aan, evenals de objectieven en de in 3 jaar activiteit behaalde resultaten van de vzw Maritiem Atelier.

Onmiddellijk na de tewaterlating roeiden de Brusselse, Antwerpse en Gentse Sea Scouts onder het skipperschap van Laetitia de Viron gedurende enkele uren.

Met de 1.380 werkuren sluit zich het avontuur van de bouw van de boot af, maar begint er een nieuw, namelijk het mogelijk maken voor generaties jongeren toegang te verkrijgen tot het zeilen en roeien, met onder meer als objectief deel te kunnen nemen aan de Atlantic Challenge 2016 te Roskilde in Denemarken.

Reportage TVBrussel : Klik hier

Video van de bouw: klik hier

 

Pages