Press Blog

Primary tabs


De Koning Boudewijnstichting steunt Zinneke Brussels

2016-05-02 08:17:44
De Koning Boudewijnstichting heeft besloten onze actie te ondersteunen via de financiering van de aankoop van onze tweede Bantry sloep "Uilenspiegel" ter hoogte van 50%. Hierdoor zullen we onze actie om kansarme Brusselse jongeren toegang te verstrekken tot het roeien en het zeilen, aanzienlijk kunnen boosten. In naam van alle jongeren die de boot zullen kunnen gebruiken : onze oprechte dank !

Uilenspiegel, een nieuwe Bantry sloep voor Brussel.

2016-02-01 07:34:28

De vzw Zinneke Brussels werd eigenaar van de Bantry sloep "Uilenspiegel", die in bouw is bij de Stichting Bouwloods te Utrecht in Nederland. De bouw werd oorspronkelijk aangevangen in Maarschalkerweerd en werd daarna overgenomen door Stichting Bouwloods, die werklozen terug in het arbeidscircuit integreert via haar originele projecten.

We hadden de boot geïdentificeerd in november jl. en konden vaststellen dat hij op uiterst kwalitatieve manier werd gebouwd. We hebben dan ook geoordeeld dat het project in Utrecht moest worden afgewerkt. Het is onze wens dat de werklozen die meededen aan de bouw eveneens de tewaterlating zullen kunnen bijwonen op de boot.

We kregen onmiddellijk steun van de Burgemeester en de Schepen van sport van de Stad Brussel, die besloten de helft van de kostprijs te financieren met een heuse subsidie. We zoeken thans actief naar sponsors of donors die ons kunnen helpen de andere helft bijeen te krijgen.

Uit erkentelijkheid voor de steun van de Stad Brussel zal de boot in groen en rood worden geschilderd en "Uilenspiegel" heten. Deze legendarische figuur van de 16e eeuw is bekend om zijn fratsen en zijn strijd voor vrijheid in de Lage Landen. Het is eveneens een symbool voor de Nederlands-Belgische oorsprong van de boot.

Zinneke neemt deel aan de Atlantic Challenge 2016

2015-12-25 04:03:37

De Brusselse Bantry sloep Zinneke werd geselecteerd om deel te nemen aan de International Atlantic Challenge van 2016. Deze vindt plaats tussen 16-23 juli te Roskilde in Denemarken.

Tijdens de vorige editie in 2014 in Bretagne waren 13 landen vertegenwoordigd, elk met een team van jongeren van 15-25 jaar. Tijdens de IAC moeten de verschillende teams een reeks proeven afleggen :

  • Regatta onder zeil
  • Roeiregatta,
  • navigatie
  • "Captain's gig" waarbij een prominent persoon moet worden aan boord genomen op de meest elegante wijze
  • Op sleeptouw nemen van een andere boot
  • Het overbrengen van een zak vanaf de kade
  • Man overboord
  • Gemengde regatta roeien en zeilen,
  • ....

We zoeken nog een paar bemanningsleden

Voor meer info : www.atlanticchallenge.org

De Marinekadetten adopteren Zinneke

2015-10-10 10:35:18
De Brusselse afdeling van het Koninklijk Korps van de Marinekadetten ontdekte op zondag 4 october de magie van onze Zinneke, onder de leiding van Fabienne Daisomont en Eugène Wirtz. De eerste ervaring was blijkbaar een succes, want een week later stond het team weer paraat en werd de boot gereserveerd voor de Havenfeesten 2016.

Eerste Zinneke Trophy

2015-10-10 10:25:24

Het Maritiem Atelier, Zinneke Brussels en de BRYC organiseerden op 3 oktober 2015 de eerste  "Zinneke Trophy", een internationale roeiwedstrijd tussen Bantry sloepen . De datum viel net op de eerste verjaardag van Zinneke op de BRYC en het weer was stralend voor deze eerste bijeenkomst, die 3 boten betrof : "Y d'Ille" uit Rennes, "Profils pour l'Avenir" uit Dunkerkenen onze Brusselse Zinneke. Naast een 5km lange roeiwedstrijd op het kanaal namen de boten deel aan een aantal proeven die regelrecht uit de Atlantic Challenge kwamen : de 'slalom zonder roer', de 'Captain's bag' en de 'Captain's Daughter' - Bij ons "Madam Chapeau". De proeven na de wedstrijd in het BRYC Clubhouse waren eveneens de moeite waard. De Zinneke Trophy ging naar Duinkerken, Zinneke werd 2e en Y d'Ille hiend aan haar derde plaats op het podium. De deelnemers en organisatoren waren wild enthoesiast en een tweede editie is gepland op 1 oktober 2016 !

Video montage  by Quentin Joschko

Reportage TVBrussel by David Nassel

Zinneke Trophy 2015

2015-09-08 07:45:42
de vzw Zinneke Brussels organiseert op zaterdag 3 oktober de "Zinneke Trophy", een internationale roeiregatta tussen Bantry sloepen, aangevuld met proeven van de Atlantic Challenge, als de slalom zonder roer, de Captain's gig, of nog de Captain's daughter. Het event gaat door op 3/10 aan de Brussels Royal Yacht Club, Vilvoordelaan 1 te 1000 BRussel, en dit tussen 14:00 en 18:30. Daarna zal er een drink en fiesta zijn in het Clubhouse. Voor de buitenlandse gasten zal er zondag een wandeing in het stadscentrum worden georganiseerd met cursus "Brussels". Het is de bedoeling van de Zinneke Trophy een jaarlijke gebeurtenis te maken.

Zinneke op het podium tijdens de Slag om Gent

2015-08-30 08:11:57

Zinneke eindigde op de 3e plaats van het podium tijdens de Slag om Gent, een roeiwedstrijd die georganiseerd wordt door het team van de Carolus Quinto en die dit jaar aan haar 13e editie was.

Daar de Carolus nog maar over 8 riemen beschikt werd onder gelijke bemanning gevaren, maar de Gentenaren waren duidelijk sterker op hun eigen terrein.

We hebben het 12km lange parcours gevaren in 1h49 minutem, ttz met een gemiddelde snelheid van 6,44 Km/uur. Om de Carolus boys op hun eigen terrein te verslaan zullen we onze techniek nog moeten verbeteren !

De Schepen van feestelijkheden heeft ons hartelijk verwelkomd en afspraak werd genomen voor de 14e editie volgend jaar.

Row After Work

2015-08-17 11:52:22
Sedert begin mei organiseert Zinneke Brussels gratis roeisessies op het kanaal. Het princiepe is geïnteresseerden het mogelijk te maken het roeien te ontdekken na hun werk. In functie van het weer worden aldus Vilvoorde of het Stadscenttum aangedaan, tot grote bewondering van de omstaanders op de kaaien. Deze activiteiten vinden plaats donderdags om 18u aan de BRYC en kennen een groeiend succes. Het is dan ook meer dan waarschijnlijk dat andere roeidagen zullen worden georganiseerd vanaf september.

CERA Bank steunt Zinneke

2015-07-14 08:16:28

De cooperatieve bankorganisatie CERA heeft besloten Zinneke Brussels te steunen teneinde jongeren toe te laten in volle veiligheid met de boot te kunnen varen. Zo kon dankzij deze steun een deel van de veiligheidsuitrusting gefinancierd worden.

In naam van de jongeren die er zullen genieten : VAN HARTE DANK !

Bantry sloepen wereldwijd

2016-07-03 09:54:40

Zinneke Brussels heeft het initiatief genomen alle tot hiertoe gebouwde Bantry Bay sloepen in kaart te brengen. Er ontbreken ons nog een paar foto's, maar we het resultaat is reeds indrukwekkend. Ontbrekende foto's zijn welkom. Om de 'World Register of Bantry Gigs' te raadplegen, klik hier

Pages