Press Blog

Primary tabs


Brussels Universities Regatta

2020-02-28 02:35:21
Net zoals de Britse Universiteiten Oxford en Cambridge jaarlijks mekaar meten in een roeiwedstrijd organiseren we op 21 april de eerste Interuniversitaire regatta tussen VUB en ULB in het Becodok.

Een Bantry sloep voor Antwerpen

2020-01-14 09:42:10
Sedert enkele jaren ijvert de Antwerpse Watersportvereniging SRNA om, net als in Brussel en Gent, een Bantry sloep te bouwen. Wetend dat de Parijse Bantrysloep 'Val Maubuée' reeds een paar jaar inactief was hebben Maritiem Atelier en Zinneke Brussels ervoor gezorgd dat de Parijse boot naar Antwerpen zou kunnen komen. De schenking vond plaats op 14 januari jl en de boot werd afgezet op de SRNA site, waar haar restauratie eerstdaags zal aanvangen. Maritiem Atelier en Zinneke Brussels kijken ernaar uit om binnenkort, samen met de Gentse Carolus Quinto, heuse roei-en zeilregata's te kunnen organiseren. Met dank aan onze Franse vriende die de boot schonken en proficiat aan de SRNA !

Een nieuwe Voorzitter aan het hoofd van de vereniging

2019-01-21 11:37:58

Tijdens de Algemene Vergadering van zaterdag 19 januari heeft Fabienne Daisomont de wens geuit het Voorzitterschap te willen afstaan en tijdelijk een 'break' te nemen.

De leden hebben Pierre Marcelis verkozen tot nieuwe Voorzitter.

Christine Mirkes werd eveneens verkozen tot nieuw bestuurslid.

Namens de leden van de Raad van Bestuur wens ik Fabienne te danken voor haar inzet en engagement tijdens haar twee jarig voorzitterschap en hopen we haar, evenals haar goed humeur en haar culinaire attenties, in de toekomst weerom te kunnen verwelkomen op onze uitstappen.

Ook wensen wij uiteraard Pierre Marcelis een dynamisch en voorspoedig Voorzitterschap tegemoet !

Yole Youth Exchange

2017-08-17 03:10:11
In het raam van een internationale uitwisseling organiseerde Zinneke Brussels, in samenwerking met de MJC van het Franse St Julien des Villas (Troyes) een eerste 'Yole Youth Exchange'. Het objectief was een grensoverschrijdende kennisuitwisseling te bewerkstelligen tussen jongeren uit beide landen. Naast de Bantry sloepen "Audouce" (Troyes) en "Zinneke" (Brussel), stelde het Maritiem Atelier het 11 meter lange jacht "Javelot" ter beschikking als veiligheidsboot. Naast navigatie op zee namen de jongeren deel aan een aantal werkgroepen mbt VHF, specifieke technieken, knopenwerk, logboek en zeemansliederen. Ook werden het pas gerenoveerde schoolschip "Mercator" et het historisch centrum van Brugge bezocht. Onze dank aan de Europese Gemeenschap, die de uitwisseling financieel ondersteunde, de RYCO voor de havenfaciliteiten, en het Maritiem Atelier voor de terbeschikkingstelling van de Javelot.

Internationaal foto archief van Bantry Sloepen

2016-11-01 11:57:30

Zinneke Brussels nam het initiatief een wereldwijde foto databank op internet te ontwikkelen : het International Bantry Gig Photi Repositary. We stelden inderdaad vast dat de beschikbare foto's van 30 jaar Bantry activiteit enorm versnipperd is en we wilden niet dat die informatie verloren ging.

Een eeste deel van foto's van de verschillende boten en een aantal bijeenkomsten werd reeds online beschikbaar gemaakt, maar de bedoeling is dat het archief als een 'Wiki' wordt vervolledigd door de verschillende verenigingen die sloepen hebben enerzijds en de Atlantic Challenge Trustees anderzijds.

Enjoy !

Zinneke Trophy 2016

2016-10-08 06:54:59
Niet minder dan 7 Bantry sloepen namen deel aan de tweede editie van de de Zinneke Trophy op 10 september te Brussel. De teams van Rennes, Rouen, Troyes, Duinkerken, Gent en een Iers gastteam waren de getuigen van de doop en tewaterlating van de 80e Bantry sloep 'Uilenspiegel' door de Brusselse Burgemeester Yvan Mayeur. De 7 sloepen legden verschillende proeven van de Atlantic Challenge af en het was uiteindelijk het Gentse team dat de Trophy binnenhaalde, voor Ierland en Duinkerken. Zinneke Brussels wenst de Stad Brussel, de Koning Boudewijnstichting en het Brussels hoofdstedelijk Gewest te danken voor de financiering van Uilenspiegel.

16 jonge Brusselaars op de Atlantic Challenge

2016-10-08 06:48:21
Zinneke nam van 16-24 juli deel aan de International Atlantic Challenge te Roskilde in Denemarken. 16 Brusselse jongeren legden er de verschillende technische en competitieve proeven af die de IAC sedert 1986 kenmerken. Uiteindelijk plaatste ons team zich op de 12e plaats, wat voor een eerste deelname eervol was.

Slag om Gent 2016

2016-08-28 02:25:38
Voor de tweede maal nam het Brussels Zinneke-Team deel aan de Slag om Gent. Deze keer geen podium, maar wel een heuse dag onder een blakende zon. De Nieuwe sloep 'Uilenspiegel' werd er succesvol getest voor de officiële tewaterlating op 10 september.

Zinneke Trophy 2016

2016-08-28 02:20:30
Op zaterdag 10 september vind de tweede editie van de Zinneke Trophy plaats. Naast de te waterlating van de 80e Bantry sloep 'Uilenspiegel' op de BRYC, zullen 7 Bantry sloepen de dag lang een aantal roei -en zeilproeven afleggen in het Vergote dok. Afspraak vanaf 11 uur aan het Redersplein, aan de voet van de Upsite-toren.

Opfrissingswerken voor het vertrek naar Denemarken

2016-06-20 08:44:12
Met de ondersteuning van het logistiek team van het Maritiem Atelier ondergaat Zinneke voor het ogenblik een diepgaande opfrissingsbeurt in voorbereiding van zijn deelname aan de Atlantic Challenge. Naast het volledig schuren en herschilderen werden ook verschillende verbeteringen aangebracht, zoals een vloer en beschermingsbakken voor de mastvoeten.

Pages